Please reload

July 2, 2020

The Mountain Province State Polytechnic College will conduct Mobile Enrollment Program in front of the Organic Trading Post, public market.

When: July 8, 2020 (Wednesday).

Who are invited: Students who are interested to enroll at MPSPC.

Palagip: Maipaganetget ladta iti pa...

June 24, 2020

Sa patuloy na paglilingkod sa panahon ng krisis pangkalusugan, isasagawa na ng Komisyon sa Wikang Filipino ang libreng Seminar sa Korespondensiya Opisyal (SKO) sa online na espasyo para sa mga kawani ng pamahalaan.

Tampok sa SKO ang pagtuturo ng Ortograpiyang Pambansa a...

June 24, 2020

The Local Government Unit of Cervantes, headed by the Municipal Mayor Pablito Benjamin P. Maggay II, had its distribution of relief goods for every household in the entire Municipality.

The Municipal Officials approved its budget for the purpose of helping their constit...